Loonadministratie

Leonie Werink, loonadministratie Emmeloord

Loonadministratie Emmeloord

Van loonstroken tot uw salarisadministratie.

Als werkgever bent u verplicht om bij het inhuren van personeel een loonadministratie bij te houden. Het bijhouden van een loonadministratie houdt in dat u alle gegevens over uw medewerkers en de loonbetalingen registreert. Van groot belang is het feit of de formulieren zoals de loonstrook, jaarrekening en de loonstaat geregistreerd worden. Onze boekhouder in Emmeloord is gespecialiseerd in loonadministratie en kan u van advies voorzien voor alle zaken op het gebied van het bijhouden en registreren van formulieren.
Loonheffing en loonadministratie
Als werkgever bent u verplicht om premies en loonbelasting af te dragen. Deze verplicht geldt wanneer er sprake is van 1 of meer werknemers, een inhoudingsplichtige en loon. Ontbreekt 1 van deze begrippen, dan kan er feitelijk geen loonheffing plaatsvinden en dienen er geen sociale premies te worden afgedragen. Er bestaat in Nederland dan ook geen verplichting tot het voeren van een loonadministratie.
Wat betekent loon?
Deze vraag klinkt nogal vreemd. Het is echter zo dat de wetgever heeft bedacht dat de begrippen loon en werknemer een andere lading hebben voor het arbeidsrecht dan voor loonheffingen. Loon is in dit geval de minst eenduidige van de twee. Zo is het begrip loon voor loonheffingen vele malen ruimer gedefineerd dan het begrip loon wanneer het gaat om arbeidsrecht.
Arbeidsloon
Conform het arbeidsrecht is het begrip loon simpelweg beperkt tot hetgeen iemand ontvangt als tegenprestatie voor werkzaamheden die hij of zij heeft verricht. Voor de loonheffing komen er echter andere componenten om de hoek kijken zoals overwerk en onregelmatigheidstoeslag welke weer als loon kunnen worden aangemerkt.
Werknemers en loonheffingen
Medewerkers die volgens het arbeidsrecht behoren tot uw werknemers, behoren dat voor de loonheffingen weer niet te zijn. Personen die daarentegen geen werknemer zijn conform het arbeidsrecht, kunnen het wel weer zijn conform de loonheffingen. Voor de loonheffingen is er bij een werknemer altijd een natuurlijk persoon die in dienstverband werkzaam is bij uw bedrijf.
Loonadministratie verplichtingen
Wanneer u zonder problemen wilt ondernemen, dan is het verstandig een goede boekhouder in te schakelen. Hierbij alvast wat advies van onze boekhouder in Emmeloord: Heeft u als werkgever personeel dan heeft u als inhoudingsplichtige de volgende verplichtingen:
  • U dient een loonadministratie bij te houden
  • U dient loonstaten op te stellen en te bewaren
  • U dient via de aangifte loonheffing aan te geven wat u heeft aangegeven en afgedragen
  • Jaarlijks dient u een jaaropgave te verstrekken aan uw werknemers
  • U dient werknemers te voorzien van een loonstrook (salarisspecificatie)
  • Bij indiensttreding van een werknemer dient u een kopie identiteitsbewijs te bewaren
  • U dient alle administratieve gegevens te bewaren over de werknemers (7 jaar, fiscale bewaarplicht)
Loonadministratie door boekhouder in Emmeloord
U heeft bovenstaande gelezen en zoals altijd komt er veel rompslomp om te hoek kijken bij het opzetten en bijhouden van een loonadministratie. Naast de vele regelgevingen dient u ook rekening te houden dat u de loonadministratie conform de regels bijhoudt. Doet u dit niet dan kan dat leiden tot diverse problemen met de fiscus. Wij willen u daarom adviseren contact op te nemen met onze boekhouder in Emmeloord. Met tientallen jaren ervaring en kennis van actuele regelgeving zijn wij de ideale sparringspartner voor ondernemers in Emmeloord en omstreken.
Leonie Werink, loonadministratie EmmeloordAuteur: Leonie Werink