Tarieven en pakketten

Leonie Werink, boekhouder pakketten Emmeloord

Boekhouder Emmeloord tarieven en pakketten

Transparante prijzen, geen verrassingen.

Voor het eerste jaar brengen wij euro 150,00 in rekening in verband met het vormen van uw dossier en de verwerking van de aangifte voor u of uw (fiscale) partner. Na het eerste jaar brengen wij euro 100,00 in rekening voor uw aangifte. De door ons gebruikte prijsstelling is gebaseerd op een standaard aangifte. Deze aangifte bestaat uit het invoeren van uw gegevens in box 1. WRNK rekent voor particulieren geen uurtarief, maar wel een tarief per rubriek. De rubrieken treft u hieronder aan en de tarieven zijn inclusief BTW. Het kan zo zijn dat uw aangifte meerdere rubrieken bevat. In dat geval kunt u hieronder de tarieven zien, mocht het zo zijn dat een rubriek niet is gespecificeerd, neem dan contact met ons op.
 • Box 1 inclusief
 • Box 2 euro 15,00
 • Box 3 euro 15,00
 • Uitstelregeling toepassen euro 20,00
 • Aanvraag zorg- / huurtoeslag euro 45,00
 • Aanvraag kindgebonden budget euro 45,00
 • Bezoek of advisering per uur euro 70,00
 • Bezwaarschriften per uur euro 70,00
 • Aangifte middeling euro 55,00
 • Dividendbelasting kaal euro 119,00
 • Dividendbelasting met uitkeringstoets euro 209,00
 • Schenkbelasting euro 100,00
Tarieven boekhouder ondernemers Emmeloord
Doorgaans bepalen wij ons honorarium aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden. Vaak blijkt op de lange duur dat er aanpassingen dienen te worden aangebracht aan de vaste prijs afspraak, bijvoorbeeld wanneer er structureel meer of juist minder uren worden gespendeerd. U ontvangt in het begin facturen op basis van naculcalatie, zodra er duidelijkheid is inzake de te spenderen uren schakelen we over naar een vaste prijsafspraak. Het standaard pakket bevat doorgaans de verwerking van de financiele administratie, opstellen van de jaarcijfers, verwerking van de loonadministratie inclusief opmaak arbeidscontracten en aangifte loonheffingen. Daarnaast verwerken wij ook de fiscale aangiften (omzetbelasting & vennootschapsbelasting) en de standaard aangiften voor u en eventueel uw partner. Zie ons prijsoverzicht hieronder voor meer informatie.
Uurtarieven
 • Standaard werkzaamheden euro 40,00
 • Fiscale aangiften, jaarverslagen euro 40,00
 • Advisering euro 40,00
 • Specialistische vraagstukken euro 90,00
Loonwerkzaamheden
 • Enkele loonstrook euro 15,00
 • 2 t/m 5 loonstroken euro 12,50 per loonstrook
 • Vanaf 6 loonstroken euro 10,00 per loonstrook
 • Aanpassing loonadministratie euro 18,50 per mutatie
 • Aangifte pensioenfonds euro 10,00
 • Jaaropgave(n), jaarrapport en afsluiting euro 70,00
 • Opstart en overige advisering op nacalculatie
Aangiften
 • Omzetbelasting per periode euro 25,00
 • Inkomstenbelasting winst uit onderneming inclusief digitaal jaarraport vanaf euro 400,00
 • Vennootschapsbelasting vanaf euro 750,00
Tarieven boekhouder pakketten
Betaal niet teveel. Bekijk hieronder ons prijsoverzicht. Heeft u werkzaamheden welke hieronder niet zijn gespecificeerd, vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een offerte aan.
WRNK basispakket euro 60,00 pmnd
 • Invoer van boekhouding, maximaal 60 inkoop- en/of verkoopfacturen * per jaar en doorboeken bankmutaties **
 • Aangifte omzetbelasting op basis van kwartaalaangifte
 • Aangifte inkomstenbelasting inclusief aangifte partner
 • Digitale jaarrekening
 • Periodieke overzichten
WRNK uitgebreid pakket euro 100,00 pmnd
 • Zie basispakket, echter 60 tot maximaal 120 inkoop- en/of verkoopfacturen * per jaar en doorboeken bankmutaties **
 • Bespreking jaarrekening
Voorwaarden pakketten
 • * indien als volgt in map/mappen aangeleverd, verdeling middels tabs : verkoopfacturen op factuurnummer en inkoopfacturen op datum gesorteerd, pin- en contante bonnen gekopieerd. Indien er facturen en/of pinbonnen prive zijn betaald dient dit op de factuur of bon genoteerd te staan. Het oplossen van onduidelijkheden in de boekhouding wordt apart in rekening gebracht.
 • ** bankmutaties dienen aangeleverd te worden in een MT940 bestand.
 • Indien er meer dan 120 inkoop- en/of verkoopfacturen per jaar verwerkt dienen te worden kunt u hiervoor eerst een offerte aanvragen.
 • Bij het geheel digitaal aanleveren van uw administratie ontvangt u een korting van 10% op uw maandtarief.
Leonie Werink, Boekhouder pakketten EmmeloordAuteur: Leonie Werink