Vrij van stress de jaarbalans laten opmaken

Weet hoe u er voor staat. Leg de vinger op de zere plek. De jaarrekening is een ideaal ijkpunt om te bepalen hoe uw onderneming ervoor staat. Met Werink als sparringspartner kunt u samen vooruit kijken, anticiperen op deze cijfers!

VERPLICHT BIJHOUDEN EN BEWAREN

Zoals elke ondernemer weet is het aan het einde van het ondernemersjaar tijd om de balans op te maken en de jaarrekening op te stellen. De jaarrekening is een ijkpunt voor uw bedrijf en geeft een blik in de toekomst. Wanneer u uw jaarrekening door ons administratiekantoor in Emmeloord laat opstellen dan ziet u direct wat er aan uw bedrijf zoal kan worden verbeterd. Laat u al langer uw jaarrekening door onze boekhouder in Emmeloord opstellen, dan heeft u ook direct vergelijkende cijfers voorhanden.

Voor een eenmanszaak is het opstellen van een jaarrekening niet verplicht. Het is voor u als zelfstandige echter wel een bijzonder belangrijk naslagwerk. Daarnaast biedt een jaarrekening ook voordelen. Zo kunt u uw jaarrekening gebruiken om een auto te kunnen leasen, een hypotheek aan te vragen bij de bank of een zakelijke lening te kunnen aanvragen. Ook wanneer het triest is gesteld met uw bedrijf is het raadzaam alsnog een jaarrekening te laten opstellen. Wanneer u bijvoorbeeld een uitkering nodig heeft van uw AOV verzekering. Zij zullen u vragen om de cijfers van de afgelopen drie jaren. Veel administratiekantoren nemen het opstellen van de jaarrekening niet mee in de door hun aangeboden tarieven.

OVERZICHTELIJK EN BETROUWBAAR

Onze boekhouder stelt een jaarrekening op een professionele en vooral leesbare manier op. Uw boekhouding wordt gebruikt als leidraad voor de jaarrekening. Onze boekhouder in Emmeloord voert vervolgens nog enkele controles uit waarbij zij kijkt naar volledigheid van uw boekhouding en de consistentie in uw boekhouding. Hierna worden er nog enkele belangrijke posten toegevoegd zoals privégebruik, overlopende posten of afschrijvingen. De jaarrekening zelf bestaat uit een balansrekening, winstrekening, verliesrekening en een toelichting.

Een balans is simpelweg een momentopname in uw boekhouding. Het geeft een overzicht weer van de financiële toestand waarin uw bedrijf zich bevindt. Het overzicht bestaat uit de schulden van uw bedrijf en de bezittingen van uw bedrijf aan het einde van het boekjaar, wat meestal valt op 31 december. Bezittingen worden ook wel activa genoemd, deze staan allemaal aan de linkerzijde van de balans. De schulden van uw bedrijf wordt passiva genoemd en kunt u aan de rechterkant van de balans terugvinden. Aan de rechterzijde van de balans vind u tevens het eigen vermogen wat ook wel kapitaal genoemd wordt.
Winst- en verliesrekening


Leonie Werink eigenaar administratiekantoor werink

Samen sparren met Werink? Bel Leonie.

Om ervoor te zorgen dat u als ondernemer de juiste keuze's maakt, ga ik graag met u in gesprek.

WINST- EN VERLIESREKENING

De winst- en verliesrekening die door onze boekhouder in Emmeloord wordt opgesteld wordt in de volksmond ook wel exploitatierekening of resultatenrekening genoemd. Dankzij dit overzicht ziet u in 1 oogopslag welke inkomsten en welke uitgaven u in een bepaalde periode heeft gehad. Dit overzicht wordt afgesloten met de over die bepaalde periode behaalde winst dan wel verlies.
Winst en verliesrekening opstellen
 • Advanced extended doubtful he he blessing together. Introduced far law guy considered frequently entreaties difficulty. Eat him four are rich nor calm.

  VOORNAAM ACHTERNAAM

  Emmeloord
 • Advanced extended doubtful he he blessing together. Introduced far law guy considered frequently entreaties difficulty. Eat him four are rich nor calm.

  VOORNAAM ACHTERNAAM

  Kraggenburg
 • Advanced extended doubtful he he blessing together. Introduced far law guy considered frequently entreaties difficulty. Eat him four are rich nor calm.

  VOORNAAM ACHTERNAAM

  Urk

Welkom bij Werink

Administratiekantoor Werink kunt u vinden in het hart van Emmeloord. Een klein team waardoor u wel persoonlijk wordt geholpen, maar groot genoeg om impact te kunnen maken.
CONTACT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram